Voor Wie

Coöperatie de Weijk is een Social Firm werkzaam in de groene buitenruimte. Ons doel is mensen die het lastig hebben in onze complexe en veeleisende samenleving kansen te bieden op de arbeidsmarkt die ze anders niet zouden krijgen. Alle werkzaamheden die wij uitvoeren staan dan ook in het teken van ontwikkeling. Hiervoor hebben wij enerzijds opdrachtgevers nodig die het mogelijk maken deze werkzaamheden uit te voeren. En anderzijds natuurlijk deelnemers om deze werkzaamheden uit te voeren.

Opdrachtgevers

We hebben opdrachten nodig om deelnemers werk te kunnen bieden. Opdrachtgevers kunnen gemeentes zijn, maar ook andere (semi) overheden, vastgoedbeheerders, bedrijven, maar ook particulieren. Opdrachtgevers kunnen gewoon opdrachten verstrekken, maar het is ook mogelijk mede lid van de coöperatie te worden. Daarmee wordt een duidelijk signaal van de maatschappelijke betrokkenheid gegeven en de continuiteit van de coöperatie optimaal gewaarborgd.

Zorginstellingen

Zorginstellingen zijn een bijzondere groep van opdrachtgevers. Zij kunnen opdrachten verstrekken, maar daarnaast ook deelnemers leveren. De coöperatie gaat graag samenwerkingsverbanden aan met zorginstellingen. Vooral omdat hier de mogelijkheid bestaat een mooie combinatie te maken van het uitvoeren van werkzaamheden aan terreinen en tuinen van deze zorginstellingen, met behulp van deelnemers uit diezelfde zorginstellingen. Natuurlijk onder vakkundige begeleiding vanuit Coöperatie de Weijk.

Wil je ook van onze diensten gebruik maken of lid van de coöperatie worden?

Deelnemers

Het draait bij Coöperatie de Weijk natuurlijk allemaal om de deelnemers. Als coöperatie concentreren we ons op deelnemers met arbeidsvermogen en zien als einddoel deelnemers te laten uitstromen naar betaald werk.

Wil je ook bij ons komen werken?