Diensten

U kunt bij ons terecht voor alle voortkomende werkzaamheden in de groene buitenruimte met de focus op arbeidsintensieve, handmatige werkzaamheden.

Re-integratie: coaching en begeleiding

Wat ons uniek maakt is dat we al het goede van zorgverlening en vakkennis van de buitenruimte met elkaar verenigen. Door het oprichten van een coöperatie waarbij de leden de expertise borgen, kunnen we deelnemers optimaal begeleiden in hun ontwikkeling. Alle werkzaamheden die wij uitvoeren staan in het teken van ontwikkeling. Doordat opdrachtgevers het mogelijk maken deze werkzaamheden uit te voeren, versterken ze hun eigen maatschappelijke rol en bieden ze deelnemers een mogelijkheid hun kansen op de arbeidsmarkt te vergoten.

Snoeiwerk

Het snoeien van bomen en heesters is een arbeidsintensieve klus die daarom tegenwoordig veelal machine-matig wordt uitgevoerd. Wij hebben de expertise en de “handen” om dit op een ambachtelijke, vakkundig wijze uit te voeren zonder dat dit kostprijs-verhogend hoeft te zijn.

Plantwerkzaamheden

Plantwerkzaamheden zijn arbeidsintensief. Juist deze werkzaamheden maken het voor ons mogelijk deelnemers optimaal te begeleiden en te laten ontwikkelen. Overdracht van vakkennis en het gevoel geven iets gemaakt te hebben maakt dat deze werkzaamheden als zeer bevredigend voor de deelnemers worden gezien.

Breed scala maaiwerkzaamheden

Als onderdeel van ontwikkelingsprocessen vormen maaiwerkzaamheden een belangrijke rol. Er zijn diverse soorten maaiwerkzaamheden, zoals bosmaaien, handmaaien, maaien met één-assige of meerassige trekkers ,ruw gras, gazon etc. Deze variëteit zorgt ervoor dat deelnemers zich constant kunnen blijven ontwikkelen. De coöperatie beschikt over een breed eigen machinepark.

Processierupsbestrijding

We kunnen de volledige processierupsbestrijding aanbieden. Van het zelf vervaardigen en ophangen van nestkastjes, tot de curatieve bestrijding (handmatig wegzuigen van de eikenprocessierups). Ook grotere projecten kunnen we aan. Hierbij kunnen we een beroep doen op onze leden, in dit geval de Eijk-groep.

Terreinbeheer en onderhoud

Als coöperatie gaan we graag samenwerkingsverbanden aan waarbij integraal terreinbeheer en onderhoud totaal verzorgd kan worden. Hier kunnen we deelnemers op hun kwaliteiten inzetten zodat zij zich optimaal kunnen ontwikkelen.