Over ons

Coöperatie De Weijk is ontstaan uit een samenwerking tussen De Eijk Duurzaam Werk (als onderdeel van De Eijk Groep) en Stichting Wij 3.0.

Met Coöperatie De Weijk streven we ernaar om mensen kansen te bieden die ze anders niet krijgen. Vaak gaat het om mensen die net even niet het geluk aan hun zijde hebben gehad. Het ontbreekt ze bijvoorbeeld aan een afgeronde opleiding en hebben meestal zelf geen bruikbaar netwerk tot hun beschikking. Vaak hebben ze het lastig in onze complexe en veeleisende samenleving. Wij geven hen via de coöperatie wel de toegang om weer actief deel te nemen aan onze samenleving. Samen met onze klanten en partners hopen we zo onze rol te pakken met betrekking tot sociaal ondernemen.

Samen werken aan een sociale en dus duurzame leefomgeving!

Sinds een aantal jaren bundelen De Eijk Duurzaam Werk en Wij 3.0 hun krachten. Gezamenlijk hebben we meer dan 100 jaar ervaring in het onderhouden van groen in de breedste zin van het woord. Of het nu gaat om beplanten, schoffelen, maaien, snoeien of om infrastructurele werken, gladheidsbestrijding of zelfs incidentmanagement. We zijn van alle markten thuis of het nu gaat om het onderhouden van bedrijfsterreinen, openbaar groen tot aan complete natuurgebieden.

Uiteraard werken we volgens de hoogste kwaliteitsnormen (ISO 9001, VCA** en ErBo), maar zijn we als een van de eersten in Nederland PSO 30+ gecertificeerd. Zo combineren we sociaal ondernemen met kwaliteit en een duurzame manier van werken. Of u nu bij een gemeente werkt of over een bedrijventerrein beschikt. Zo combineren wij de ontwikkeling van onze mensen met het professioneel werken voor u als gemeente, bedrijf of non-profitorganisatie.

De Eijk Duurzaam Werk

De Eijk Duurzaam Werk is onderdeel van De Eijk Groep. Samen met Eijkelboom en Boogaart Almere, bedrijven met ruim honderd jaar ervaring in het groen en infrastructurele werken in de breedste zin van het woord. Met vestigingen in Almere, Apeldoorn en Utrecht bereiken wij een groot deel van Nederland.

Wij 3.0

Wij 3.0 is een all-round organisatie voor activering en re-integratie. We bieden dagactiviteiten, toeleiding naar betaald werk en opleiding, trainingen en jobcoaching. Ons aanbod is bestemd voor een breed en divers publiek: van mensen die op zoek zijn naar sociale contacten, structuur en dagritme tot mensen die van werk naar ander werk willen.

Wij 3.0 biedt dagactiviteiten aan in een veilige omgeving, maar wel midden in de samenleving. Het doel is om vooral de maatschappelijke participatie te bevorderen. Bij de activering en re-integratie gaan we uit van zelfsturing: de cliënt neemt waar mogelijk zelf de regie.

De samenwerking in Coöperatie De Weijk van Wij 3.0 en De Eijk Duurzaam Werk kent geen aandeelhouders. We bundelen onze kennis en ervaring welke anders gescheiden zou blijven. Bijkomend voordeel voor u is dat opdrachten aan de coöperatie niet aanbestedingsplichtig zijn omdat we PSO 30+ gecertificeerd zijn. Dat scheelt vaak tijd en een hoop werk voor u!

Ons Team

Het team van Coöperatie de Weijk is divers. De coöperatie zelf heeft geen medewerkers in dienst. De medewerkers zijn in dienst van de deelnemende leden, daarmee houden we de missie van de coöperatie zuiver. De vakkennis op het gebied van groenvoorziening en bedrijfsvoering komt van onze partner De Eijk Groep. De kennis op het gebied van zorg en het begeleiden van deelnemers komt van onze partner Wij 3.0. Deze combinatie zorgt voor het beste van twee werelden!

De medewerkers worden permanent gedetacheerd bij de coöperatie. Middels ledenvergaderingen en maandelijkse voortgangsgesprekken worden de leden op de hoogte gesteld van de resultaten van de coöperatie.

Wim Lassche

De leiding van de coöperatie is in handen van Wim Lassche. Wim is verantwoordelijk voor de resultaten en het behalen van de doelen van de coöperatie. Wim is gedetacheerd vanuit De Eijk Duurzaam Werk, onderdeel van de Eijk Groep (één van de leden van de coöperatie). De Eijk Duurzaam Werk heeft voornamelijk mensen met afstand tot de arbeidsmarkt aan het werk en beschikt over het PSO trede 3 en PSO 30+ certificaat. Wim neemt vanuit zijn functie als bedrijfsleider De Eijk Duurzaam Werk opdrachten aan van met name semi (overheden) die werken op basis van aanbestedingswet paragraaf 2.82 en voorbehouden zijn aan bedrijven met een sociale status. Wim is geboren en getogen op een hoveniersbedrijf en is een echte vakidioot. Hij is daarnaast ook intrinsiek betrokken bij het motiveren en ontwikkelen van mensen.

Dick Schippers

Dick Schippers heeft een coördinerende rol in de werkzaamheden van de coöperatie. Hij heeft contacten met de verschillende opdrachtgevers, neemt werken op en calculeert deze. Verder zorgt hij ervoor dat de gegunde opdrachten door het team worden uitgevoerd.

Remco de Leeuw

Remco zorgt voor het dagelijks onderhoud van het Altrecht terrein in Zeist. Dit doet hij met behulp van cliënten en mensen met afstand tot de arbeidsmarkt. Hierin heeft Remco een begeleidende rol. Naast vakkennis van groenvoorziening is Remco ook goed in het sociale aspect en de omgang met mensen.

Ruud Mendel

Ruud heeft een zorgachtergrond en zorgt voor het bijhouden van patiëntendossiers en contacten met de verschillende zorginstellingen. Ruud heeft altijd in het groen gewerkt en weet dan ook het werken met cliënten in de buitenruimte een extra dimensie te geven.

Fred van der Wal

Fred werkt al meer dan 30 jaar op de terreinen van Altrecht, dit heeft hij al die jaren gedaan met behulp van cliënten. Fred is na een bedrijfsongeval gedeeltelijk arbeidsongeschikt geraakt, maar gelukkig hebben we hem en zijn kennis weten te behouden.

Betaalde arbeidsplaatsen

Naast de “vaste” medewerkers willen we betaalde arbeidsplaatsen creëren voor mensen met afstand tot de arbeidsmarkt. Vanuit De Eijk Duurzaam Werk, waar deze medewerkers een dienstverband krijgen, worden ze gedetacheerd bij de coöperatie, waar de medewerkers zich kunnen door ontwikkelen.

Wil je ook bij ons komen werken?